Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:20 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.4/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
26.5/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
28/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:56
Thấp/Cao

26.3°/35.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0