Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

27°/35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.4