Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 23/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36.1/ 36.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.6/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.1/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Thấp/Cao

25.6°/36.5°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

6.37