Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Nhiều mây

07:00

25.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.42 km/giờ

10:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.18 km/giờ

13:00

28.8°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.79 km/giờ

16:00

28.1°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.48 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.24 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mây thưa

01:00

22.5°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.34 km/giờ

04:00

21°C / 22.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.2 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
2.1 km/giờ

10:00

30.4°C / 31.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
50%
3.94 km/giờ

13:00

32.9°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
46%
4.79 km/giờ

16:00

29.1°C / 31.2°C
Mây cụm Mây cụm
57%
4.54 km/giờ

19:00

24.2°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.99 km/giờ

22:00

24°C / 23.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.1°
Sáng/Tối
21.1/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Bầu trời quang đãng

01:00

22.2°C / 22.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2 km/giờ

04:00

21.7°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
88%
2.3 km/giờ

07:00

24.6°C / 24.8°C
Mây thưa Mây thưa
80%
2.25 km/giờ

10:00

30.2°C / 32.3°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
52%
4.05 km/giờ

13:00

32.2°C / 33.7°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
47%
4.94 km/giờ

16:00

29.9°C / 32°C
Mây thưa Mây thưa
55%
4.99 km/giờ

19:00

24.2°C / 25.1°C
Mây thưa Mây thưa
79%
3.5 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
2.81 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây

01:00

23.6°C / 23.3°C
Mây cụm Mây cụm
78%
2.83 km/giờ

04:00

23.7°C / 23.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
3.05 km/giờ

07:00

25°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
3.14 km/giờ

10:00

30.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.17 km/giờ

13:00

31°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
5.92 km/giờ

16:00

29.1°C / 30.2°C
Mây cụm Mây cụm
53%
5.28 km/giờ

19:00

24.6°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
76%
4.03 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.8°C
Mây thưa Mây thưa
85%
3.31 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây cụm

01:00

22.2°C / 23.9°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.75 km/giờ

04:00

22.3°C / 22.4°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.78 km/giờ

07:00

24.7°C / 24.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
77%
2.39 km/giờ

10:00

30.7°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
56%
4.1 km/giờ

13:00

31.9°C / 33.4°C
Mây cụm Mây cụm
55%
4.82 km/giờ

16:00

29.2°C / 31.5°C
Mây cụm Mây cụm
60%
4.62 km/giờ

19:00

24.3°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.69 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
21.4/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mây cụm

01:00

22.1°C / 22.9°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.8 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.97 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Thấp/Cao

21°/32.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.8