Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.95 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.16 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.95 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.07 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.75 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.97 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.55 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.35 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.06 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.52 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.49 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.74 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.13 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.93 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.52 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.71 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.79 km/giờ

16:00

24°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.52 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.87 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.04 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
0.77 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.63 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.31 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.83 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.74 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.09 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.89 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.96 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.74 km/giờ
Huyện Thuận Bắc
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.26