Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:27
Mưa cường độ nặng
Huyện Thuận Bắc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.26