Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.95