Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Thấp/Cao

25.6°/28.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0