Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 22.2°
Sáng/Tối
21/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 23°
Sáng/Tối
21.9/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 22.8°
Sáng/Tối
21.9/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
21.3/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 24.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 26.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Thấp/Cao

23.2°/30.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

7.87