Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Bắc
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:16
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0