Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.8