Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 28.7°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa vừa 29.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Thấp/Cao

24.5°/31.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0