Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:28 | 28/11/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Vinh
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0