Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:37 | 20/04/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28.7/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.3/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
34.7/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
30.5/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 34.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

25.5°/35.9°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

6.72