Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

996 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

996 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Thấp/Cao

24.1°/28.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.99