Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19.9/ 19.2°
Sáng/Tối
18.2/ 19.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.1/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21.4°
Sáng/Tối
20.6/ 21.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.4°
Sáng/Tối
20.3/ 22.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.5°
Sáng/Tối
22.7/ 20.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 17°
Sáng/Tối
18.9/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 18.3°
Sáng/Tối
16.8/ 18.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.3°
Sáng/Tối
18.3/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 24.4°
Sáng/Tối
22.6/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mây thưa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

19.5°/21.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0