Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Vinh
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 16°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0