Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Vinh
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.62