Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mưa vừa
Vinh
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:18
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0