Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:07 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 29.3°
Sáng/Tối
26.5/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

25.9°/38.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0