Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0