Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Nhiều mây
Vinh
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:24
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.81