Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:03 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 29.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 33.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 34.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 31.2°
Sáng/Tối
29.3/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 37.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Thấp/Cao

25.8°/29.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0