Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:46 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

25°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.74