Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0