Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:37 | 22/05/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.1/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Thấp/Cao

24.9°/32.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0