Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.9/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.2/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.3/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.4/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.7/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Thấp/Cao

20.8°/25.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

1.68