Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Đàn
Đã cập nhật 15 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.35