Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.76