Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
37/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 30.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Thấp/Cao

25.6°/37.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0