Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa vừa
Huyện Nghĩa Đàn
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết