Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

22°/41°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.56