Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:07 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
27.7/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 28°
Sáng/Tối
27/ 37.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 35.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 28.9°
Sáng/Tối
25.4/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24.9°/39.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

1.23