Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.42