Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Đàn
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:18
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.43