Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:18 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mây rải rác
Huyện Nghĩa Đàn
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0