Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25.8/ 24.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.5/ 24.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 26.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

995 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 25.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Thấp/Cao

23.4°/26.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

1.1