Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:01 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Đàn
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:20
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0