Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:23 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Thấp/Cao

25.7°/30.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0