Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.57