Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:16 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Huyện Nghi Lộc
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

10.87