Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:48 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Nghi Lộc
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

2.72