Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.8°
Sáng/Tối
25.2/ 35.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 30.7°
Sáng/Tối
28.7/ 40.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 30.9°
Sáng/Tối
28/ 41.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.2/ 29°
Sáng/Tối
33.6/ 41.9°
Áp suất

999 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

25.2°/32.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0