Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Nghi Lộc
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0