Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

11°/20°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0