Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:18 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
23.4/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 38.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Thấp/Cao

23.6°/30.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0