Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:22
Nhiều mây
Huyện Nghi Lộc
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:20
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0