Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.9°
Sáng/Tối
27.8/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

27.6°/37.9°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0