Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.88