Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:22 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Thấp/Cao

24.6°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0