Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:46 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.11