Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.71