Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Nhiều mây

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.5 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.03 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.88 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.71 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.1 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.96 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.39 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.54 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.61 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.77 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.41 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.31 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.09 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.53 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.45 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.26 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.31 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.83 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.76 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.23 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.01 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.51 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.52 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.3 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.77 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.64 km/giờ

10:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.05 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.96 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
74%
0.96 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.88 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.17 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.05 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.03 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.43 km/giờ
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:20
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0