Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mây cụm

10:00

32°C / 38°C
Ít mây Ít mây
60%
1.79 km/giờ

13:00

34°C / 39°C
Ít mây Ít mây
56%
1.37 km/giờ

16:00

32°C / 39°C
Ít mây Ít mây
64%
1.09 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Ít mây Ít mây
77%
1.04 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mây cụm

01:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
79%
1.86 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
80%
1.74 km/giờ

07:00

28°C / 31°C
Ít mây Ít mây
78%
1.5 km/giờ

10:00

33°C / 39°C
Ít mây Ít mây
58%
2.12 km/giờ

13:00

36°C / 42°C
Ít mây Ít mây
47%
2.27 km/giờ

16:00

35°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.01 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.21 km/giờ

22:00

28°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
71%
2.38 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 29°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
2.17 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.04 km/giờ

07:00

28°C / 31°C
Ít mây Ít mây
74%
1.79 km/giờ

10:00

33°C / 39°C
Mây thưa Mây thưa
55%
2.53 km/giờ

13:00

37°C / 43°C
Mây rải rác Mây rải rác
45%
1.2 km/giờ

16:00

35°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.99 km/giờ

19:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.53 km/giờ

22:00

28°C / 31°C
Ít mây Ít mây
73%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa cường độ nặng

01:00

27°C / 29°C
Ít mây Ít mây
76%
1.92 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Ít mây Ít mây
80%
1.92 km/giờ

07:00

28°C / 31°C
Ít mây Ít mây
76%
1.78 km/giờ

10:00

33°C / 39°C
Mây thưa Mây thưa
57%
1.3 km/giờ

13:00

36°C / 43°C
Mây thưa Mây thưa
49%
1.1 km/giờ

16:00

33°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.79 km/giờ

19:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.32 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.62 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.71 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.11 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.69 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.08 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.69 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.62 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.01 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.83 km/giờ
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.52