Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.3/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Nhiều mây

13:00

22.8°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.78 km/giờ

16:00

22.1°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.49 km/giờ

19:00

22.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.19 km/giờ

22:00

21.4°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.2°
Sáng/Tối
20.2/ 22.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Nhiều mây

01:00

21.9°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.15 km/giờ

04:00

20.4°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.93 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.69 km/giờ

10:00

21°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.69 km/giờ

13:00

23.4°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.2 km/giờ

16:00

22.1°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.45 km/giờ

19:00

21.5°C / 22.1°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.54 km/giờ

22:00

21°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.7°
Sáng/Tối
21.6/ 19.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.85 km/giờ

04:00

21.2°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.26 km/giờ

07:00

21.2°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.82 km/giờ

10:00

23.6°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.33 km/giờ

13:00

21.6°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.88 km/giờ

16:00

19.4°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.22 km/giờ

19:00

20°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.89 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
23.4/ 19.1°
Sáng/Tối
19.4/ 23.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Nhiều mây

01:00

19.9°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.07 km/giờ

04:00

19.9°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.2 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.9 km/giờ

10:00

23.4°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.39 km/giờ

13:00

25.8°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.79 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.08 km/giờ

19:00

20.2°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.38 km/giờ

22:00

19.9°C / 19.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.8°
Sáng/Tối
18.3/ 26.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Bầu trời quang đãng

01:00

18.2°C / 19.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
1.15 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.8°C
Mây thưa Mây thưa
89%
0.95 km/giờ

07:00

18.1°C / 19.5°C
Mây thưa Mây thưa
88%
1.06 km/giờ

10:00

24.8°C / 24.5°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
71%
0.51 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.4°C
Mây thưa Mây thưa
66%
2.1 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
73%
3.04 km/giờ

19:00

21.8°C / 22.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.45 km/giờ

22:00

22°C / 21.1°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.9°
Sáng/Tối
20.7/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Bầu trời quang đãng

01:00

20.2°C / 21.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.94 km/giờ

04:00

20.1°C / 20.5°C
Mây thưa Mây thưa
95%
0.68 km/giờ

07:00

21.5°C / 21.4°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.46 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.8°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
73%
0.27 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

2.41