Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19.7/ 19.3°
Sáng/Tối
17.5/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 20°
Sáng/Tối
19.7/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 21.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.9°
Sáng/Tối
20.8/ 23.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19°
Sáng/Tối
21.7/ 18.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 16.6°
Sáng/Tối
16.3/ 16.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.6°
Sáng/Tối
16.3/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 22.8°
Sáng/Tối
18.2/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.1/ 26.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.1°
Sáng/Tối
22.9/ 21.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 19.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Thấp/Cao

19.4°/25.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

2.21