Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:16 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0