Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa vừa
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết