Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.5