Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Ít mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Đô Lương
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

10.43