Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Thấp/Cao

13°/26°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0