Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:53 | 18/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Hải Hậu
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 18°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0