Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.6°/29.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.96 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

6.14