Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
25.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Thấp/Cao

24.7°/27.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0