Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây cụm
Huyện Hải Hậu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.25