Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:41 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.62