Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.3/ 17°
Sáng/Tối
14.3/ 15.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.9/ 20.6°
Sáng/Tối
17.4/ 19.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.2/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.9/ 21.1°
Sáng/Tối
22.3/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.8°
Sáng/Tối
21.7/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 19.6°
Sáng/Tối
18.1/ 19.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.8°
Sáng/Tối
19.4/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.6°
Sáng/Tối
20.1/ 19.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 20.9°
Sáng/Tối
18.7/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.1°
Sáng/Tối
20/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Thấp/Cao

14.9°/24.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

8.3 °C

Chỉ số UV

5.14