Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
25/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Hải Hậu
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Thấp/Cao

15°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0