Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
26/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 22°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

9.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Huyện Hải Hậu
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:13
Thấp/Cao

26°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.85