Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mây rải rác
Huyện Hải Hậu
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0