Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:06 | 19/07/2024
Thấp/Cao
23.1/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
7.11 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

23.9°/30.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0