Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:49 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32.8/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.2/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Thấp/Cao

24.4°/33.7°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

5.42