Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:51 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

25.6°/37.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

2.54