Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 33.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 33.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

23.8°/33.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0