Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

19:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.27 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.71 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.33 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.15 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.83 km/giờ

10:00

27.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.74 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.39 km/giờ

16:00

27.6°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.25 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.26 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.75 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.04 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.51 km/giờ

10:00

27.4°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.28 km/giờ

13:00

27.7°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.81 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.99 km/giờ

19:00

24.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.35 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.56 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.5 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.3 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.08 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.96 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.97 km/giờ

16:00

26.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.72 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.76 km/giờ

22:00

25.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.65 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.36 km/giờ

04:00

24.2°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.48 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.09 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.13 km/giờ

13:00

25.4°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.11 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.94 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.61 km/giờ

22:00

24.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.65 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.73 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.96 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.59 km/giờ

13:00

27.3°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.68 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.7 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Thấp/Cao

24.3°/28.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.11