Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
26.8/ 35.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

27.8°/38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0