Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 32.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 24.6°
Sáng/Tối
21.1/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 23.9°
Sáng/Tối
21.4/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 32.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23°/32.8°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

7.09