Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Thấp/Cao

24.9°/32.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0