Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

26.8°/35.5°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

7.82