Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 33.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
24.1/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.8°
Sáng/Tối
24.6/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
25.3/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Thấp/Cao

24.3°/32.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0