Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

13:00

30.4°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.18 km/giờ

16:00

30.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.7 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.6 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.65 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.84 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.64 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
66%
0.87 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
2.01 km/giờ

16:00

32.1°C / 36.7°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.96 km/giờ

19:00

29.7°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.51 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

25.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.72 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.2 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.73 km/giờ

10:00

29°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.43 km/giờ

13:00

32.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.65 km/giờ

16:00

31.4°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.4 km/giờ

19:00

29.2°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.57 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.43 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm

01:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.74 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.62 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.87 km/giờ

10:00

30.4°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.81 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.9°C
Mây cụm Mây cụm
53%
2.07 km/giờ

16:00

33.6°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
2.97 km/giờ

19:00

28.6°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.01 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.94 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.99 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.43 km/giờ

10:00

28.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.02 km/giờ

13:00

31.8°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.11 km/giờ

16:00

32.6°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
48%
1.94 km/giờ

19:00

28.4°C / 30.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.72 km/giờ

22:00

27°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
77%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.08 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.52 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Thấp/Cao

25°/33.8°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

4.93