Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Nhiều mây

13:00

32.9°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
8.13 km/giờ

16:00

31.6°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
6.16 km/giờ

19:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.98 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.8 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.63 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.5 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.02 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.28 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
8.87 km/giờ

16:00

32°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
8.58 km/giờ

19:00

28.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.23 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.5°C
Mây thưa Mây thưa
82%
4.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa

01:00

27°C / 28°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
4.09 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.5 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
6.88 km/giờ

10:00

28.2°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.99 km/giờ

13:00

30.5°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
9.05 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
73%
8.13 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.59 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.94 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.68 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.69 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.85 km/giờ

10:00

28.7°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.58 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.38 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.25 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.22 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
4.15 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.14 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.56 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.65 km/giờ

10:00

29.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
6.28 km/giờ

13:00

33°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
7.36 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
6.24 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.01 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.52 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.99 km/giờ

04:00

26.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.21 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.31 km/giờ

10:00

27.8°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.45 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

26.2°/32.1°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.89 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

9.97