Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 33.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.5°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0