Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:11 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Thấp/Cao

24.5°/31.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

3.51