Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:51 | 24/05/2024
Thấp/Cao
23.4/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.4/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.1/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.3°
Tầm nhìn
8.25 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 23.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

23.4°/31.7°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0