Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:10 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa vừa

01:00

23.7°C / 24.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
0.47 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.49 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.23 km/giờ

10:00

32°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.91 km/giờ

13:00

31.3°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.26 km/giờ

16:00

30.1°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.5 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.63 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.5°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.37 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.08 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.28 km/giờ

10:00

29.8°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.67 km/giờ

13:00

29.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.94 km/giờ

16:00

29.5°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.47 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.41 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.87 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.71 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.58 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.91 km/giờ

10:00

29°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.52 km/giờ

13:00

27.5°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.13 km/giờ

16:00

28°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.06 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.16 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.28 km/giờ

04:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.85 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.54 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.34 km/giờ

13:00

28.1°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.94 km/giờ

16:00

32.6°C / 38.6°C
Mây cụm Mây cụm
64%
3.1 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.55 km/giờ

22:00

27°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.9 km/giờ

04:00

24.3°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.41 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.54 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.94 km/giờ

13:00

26.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

16:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.98 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.15 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.86 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 23.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

23.7°/31.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0