Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:31 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 23.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 19.1°
Sáng/Tối
25.1/ 21.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.5/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.5/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.2°
Sáng/Tối
22.2/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.7°
Sáng/Tối
27.9/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

23.6°/32.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0