Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

6°/20°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0