Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 22.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.8°
Sáng/Tối
21.2/ 20.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.2°
Sáng/Tối
19.3/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 21.2°
Sáng/Tối
22.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 20.2°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.8°
Sáng/Tối
23.7/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0.64