Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Thấp/Cao

8°/23°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

-4 °C

Chỉ số UV

0