Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:47 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.6/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

994 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

994 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

23.3°/31.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0