Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa cường độ nặng
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0