Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.71