Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:03 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Nhiều mây
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0