Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
24.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.5°
Sáng/Tối
20.3/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.8°
Sáng/Tối
21.8/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 26.8°
Sáng/Tối
22.6/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.5°
Sáng/Tối
23.9/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 21°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22.4°
Sáng/Tối
19.5/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.5°
Sáng/Tối
21.5/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.3/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 21.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

20.6°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0.02