Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:27 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:41
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.49