Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:36 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1018 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:36
Thấp/Cao

14°/16°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.24