Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Bắc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0