Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:27 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
22/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.07 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0