Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.2/ 18.9°
Sáng/Tối
18/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 17.9°
Sáng/Tối
17.5/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 17.3°
Sáng/Tối
16.1/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 17.9°
Sáng/Tối
16.2/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18.3°
Sáng/Tối
16.5/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 26.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 24.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

16.1°/29.7°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

7.32