Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 20.8°
Sáng/Tối
20.6/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 20.8°
Sáng/Tối
19.9/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 21.9°
Sáng/Tối
19.5/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 25.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 21.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Thấp/Cao

19.8°/31.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0