Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 20.8°
Sáng/Tối
21.9/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 21.7°
Sáng/Tối
19.4/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 21.5°
Sáng/Tối
19.5/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 21.9°
Sáng/Tối
19.4/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 20°
Sáng/Tối
19.1/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 20.4°
Sáng/Tối
19.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 20.5°
Sáng/Tối
19.8/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 21°
Sáng/Tối
19.5/ 25.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Thấp/Cao

19.9°/33.2°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

6.35