Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.6/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.2°
Sáng/Tối
21.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 21.2°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.5/ 21.7°
Sáng/Tối
22.1/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 20.4°
Sáng/Tối
22.2/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.8°
Sáng/Tối
21.2/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.3°
Sáng/Tối
22.8/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.6°
Sáng/Tối
21.7/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 20.8°
Sáng/Tối
21.1/ 21.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.1°
Sáng/Tối
21.8/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.8/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.5/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.3°
Sáng/Tối
21.4/ 21.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.2°
Sáng/Tối
21.5/ 20.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19°
Sáng/Tối
20.8/ 20.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.6/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.6°
Sáng/Tối
21/ 20.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.6°
Sáng/Tối
21.6/ 19.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 20.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 20.5°
Sáng/Tối
22.4/ 21.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.9°
Sáng/Tối
22.1/ 20.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.1°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Thấp/Cao

19.6°/33.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

3.1