Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:07 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
20.8/ 19.7°
Sáng/Tối
19.4/ 20.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19.1/ 20.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19.4°
Sáng/Tối
18.9/ 20.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.2°
Sáng/Tối
19.8/ 20.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.9°
Sáng/Tối
19.6/ 20.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.1°
Sáng/Tối
19.2/ 20.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.5/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 19.6°
Sáng/Tối
19.4/ 19.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 19.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.6°
Sáng/Tối
19.2/ 20.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 20.9°
Sáng/Tối
20.1/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.4°
Sáng/Tối
19.9/ 19.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.7/ 20.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 20.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

18.1°/23.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

3.64 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

1.8