Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:57 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 18.4°
Sáng/Tối
16.1/ 22.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 18.5°
Sáng/Tối
16.5/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 20.6°
Sáng/Tối
15.8/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 19°
Sáng/Tối
20.8/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 21.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 19.5°
Sáng/Tối
18.1/ 19.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 18.9°
Sáng/Tối
19.1/ 19.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 20.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 19.1°
Sáng/Tối
16.3/ 29.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 18.8°
Sáng/Tối
17.6/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 19.8°
Sáng/Tối
18.8/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20.7°
Sáng/Tối
19.3/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 20.2°
Sáng/Tối
19.4/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 20.5°
Sáng/Tối
19.7/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 16.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Thấp/Cao

16.7°/34.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0