Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 15°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.12 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0