Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật 30 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0