Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 34°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.9