Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Nhiều mây
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.59