Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:07 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 23.8°
Sáng/Tối
25/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Thấp/Cao

23.1°/29.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0