Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:46 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Nhiều mây
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0