Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:19
Thấp/Cao

18°/36°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0