Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:43 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0