Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:27
Mưa nhẹ
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0