Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:35 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 16.9°
Sáng/Tối
16.7/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 13.2°
Sáng/Tối
16/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 15.6°
Sáng/Tối
13.7/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 20.5°
Sáng/Tối
13.8/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 23.7°
Sáng/Tối
17.6/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 25°
Sáng/Tối
19.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 18.6°
Sáng/Tối
19.4/ 21.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.1/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22.6°
Sáng/Tối
19.2/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.2°
Sáng/Tối
20.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 19.4°
Sáng/Tối
20.5/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 19°
Sáng/Tối
18.7/ 21.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 20.4°
Sáng/Tối
17.1/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 24.6°
Sáng/Tối
19.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:13
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:08
Thấp/Cao

13.3°/27°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0.86