Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:25 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 28.9°
Áp suất

996 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 26.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 24.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.9°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.4°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:48
Thấp/Cao

23.9°/31.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

11.25