Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ

22:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
92%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.57 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.22 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
75%
0.66 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.09 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.18 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.41 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.6 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.81 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.95 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.88 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.27 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.15 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.57 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.92 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.15 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.85 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.34 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.65 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.29 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.9 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ
Huyện Than Uyên
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0