Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.04