Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:44 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.24