Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
23.7/ 19.9°
Sáng/Tối
18.4/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.6/ 19.8°
Sáng/Tối
19/ 21.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 16.3°
Sáng/Tối
18.6/ 17.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 14.6°
Sáng/Tối
16.9/ 18.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.8°
Sáng/Tối
16.5/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.9°
Sáng/Tối
18.7/ 25.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.1°
Sáng/Tối
18.1/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.4°
Sáng/Tối
20.4/ 27.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.7°
Sáng/Tối
19.4/ 26.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 22.2°
Sáng/Tối
19.8/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Thấp/Cao

19°/23.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.94