Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Thấp/Cao

22.9°/31.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0